ޕީޖީ އައްޔަންކުރުން

22 ޖުލައި 2014 - 21:35
0 ޚިޔާލު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫނާ އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް އެޕާޓީގެ


ސިޔާސީ

މީޑިއާކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުން

22 ޖުލައި 2014 - 21:31
0 ޚިޔާލު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހޯމް މިނިސްޓްރީން

ސިޔާސީ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އައްޔަން ކުރުން

22 ޖުލައި 2014 - 21:33
0 ޚިޔާލު

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތު މިހާރު ފަހަނައަޅާ


ކުޅިވަރު

މޮރާޓާއަށް އަނިޔާވުން

22 ޖުލައި 2014 - 21:11
0 ޚިޔާލު

އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު، ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ޓްރޭނިންގ ސެޝަނުގައި

ދުނިޔެ

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގައި ހިންގަމުންދާ ޢުދުވާން

22 ޖުލައި 2014 - 21:14
0 ޚިޔާލު

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގައި ހިންގަމުންދާ ޢުދުވާނުގައި، މިހާތަނަށް 580 އަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްޠީނުގެ

ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް

22 ޖުލައި 2014 - 21:18
0 ޚިޔާލު

ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން

ދިޓީވީއަށް ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް!