އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އިންޑިޔާއަށް

27 މާރޗް 2014 - 22:04
0 ޚިޔާލު

މިމަހުގެ ތިރީހުން އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުހައްމަދު


އިޖްތިމާއީ

ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ކަރަންޓް ދިޔުން

19 މާރޗް 2014 - 17:22
0 ޚިޔާލު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން އިރިއިރުކޮޅާ ކަރަންޓް ކެނޑެމުންދާތީ އެ ތަނުގައި ތިބޭ ވިޔަފާރިވެރިން ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތަށް

އިޖްތިމާއީ

ނިޒާރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ކުޑަކުއްޖާ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

19 މާރޗް 2014 - 17:24
0 ޚިޔާލު

މިދިޔަ އަހަރު ޖުލައި މަހު ފަނަރަ ވަނަ ދުވަހު މަރާލި ހައްދުންމަތީ ގަމު ތުޑީ އަވަށު ވުޑްލޭންޑް، އަހުމަދު ނިޒާރު މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަށް

ސިޔާސީ

ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކޮމަންވެލްތްްގެ ޓީމާ ބައްދަލުކުރުން

19 މާރޗް 2014 - 17:17
0 ޚިޔާލު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތް އޮބްޒަރވަރުންގެ ޓީމާ، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.


ވިޔަފާރި

ކުންފުނިތަކުގެ އަަހަރީ ފީގެ މައްސަލަ

16 އޭޕްރީލް 2014 - 14:48
0 ޚިޔާލު

އަންނަ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަހަރީފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ކުޅިވަރު

އަޝްފާޤް ދޫކުރުމަށް ޕީޑީއާރްއެމްއިން އެއްބަސްވެއްޖެ: މަޙްލޫފް

16 އޭޕްރީލް 2014 - 14:45
0 ޚިޔާލު

މެލޭޝިއާގެ ޕީޑީއާރްއެމްއަށް ކުޅެމުންދާ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީޓީމްގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް ދަގަނޑޭ ދޫކުރުމަށް އެ ކްލަބުން ނިންމައިފިއެވެ. ޤައުމީޓީމްގެ މެނޭޖަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ރޭ

ދުނިޔެ

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ފެރީއެއް ބަންޑުންޖަހައިލުން

16 އޭޕްރީލް 2014 - 14:39
0 ޚިޔާލު

ދެކުނު ކޮރެއާގައި 477 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފެރީއެއް ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާއެއްގައި 2 މީހުން މަރުވެ، 107 މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ދިޓީވީއަށް ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް!